Zakłady Usług Elektrycznych "KAPRE" Spółka z o.o. zostały umieszczone w Rejestrze Handlowym pod numerem H/B 3126 w dniu 01.04.1991 kontynuując działalność przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą: Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych.
ZUE KAPRE były jedną z pierwszych spółek powstałych w regionie krakowskim w wyniku prywatyzacji.

Początek historii firmy wiązać należy z rokiem 1953, kiedy to powstało Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych /ZISiE/.
Kolejne istotne daty to:
rok 1958 zmiana nazwy na Krakowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa /KPIB/,
rok 1976 zmiana nazwy na Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych /KPRE/ i przejęcie części pracowników z KPISiE /późniejszy KPIS - Cracovia/.

W momencie powstania misją firmy było zaspokajanie potrzeb w zakresie wykonawstwa robót instalacyjnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

                                                                                                 więcej >>